Török Júlia protisztológus, az eukarióta egysejtűek világát (protisztológia), hidrobiológiát és állatrendszertant tanít az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén. Kutatómunkája különböző amöboid egysejtűekre irányul, főként ezek új és ritka fajait vizsgálja, továbbá a bennük élő szimbiontákat. Ezen túl érdeklődése a mikroszkópos élővilág egészére kiterjed.