Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Radiokémiai és Radioökológiai Intézet

egyetemi docens

bodrogie@almos.uni-pannon.hu