Váradi Viola 2013-ban védte meg bölcsészetdoktori értekezését a nyelvtudományok területén, kutatásának témája a spontán beszéd tagolása volt produkciós és percepciós szempontból. Foglalkozott emellett a magyar beszéd temporális és prozódiai szerkezetének jellemzőivel, valamint a felolvasás és a spontán beszéd jellemzőivel. 2016 óta fő kutatási területe a gyermeki beszéd fonetikai sajátosságainak, azon belül a temporális szerkezet jellemzőinek feltárása (egy OTKA-projekt keretében). 2011 óta dolgozik a Fonetikai Tanszéken egyetemi tanársegédként.