Tanulmányait a PTE történelem szakán (MA, 2014) és az ELTE indológia szakán (BA, 2016) végezte, jelenleg az ELTE BTK TDI Ókortörténet Doktori Programjának hallgatója (témavezetője: Prof. Dr. Németh György). Kutatásai az ótamil és klasszikus tamil költészetre, a dravida Dél-India ókori történetére, az Indiai-óceán premodern kereskedelmére fókuszálnak.