Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Információ és tudásmenedzsment szakirányán végeztem alapszakos tanulmányaimat. Szakdolgozatomban általános iskolás gyerekek élménypedagógiai módszereken alapuló készségfejlesztésének lehetőségeit és módszereit vizsgáltam a könyvtári környezetben. A későbbiekben szeretném folytatni és a gyakorlatban is alkalmazni ez irányú kutatásaimat, illetve a szellemi rekreáció kutatásával kívánok foglalkozni. Egyetemi tanulmányaim alatt több szaktársammal együtt izgalmas lehetőséget kaptunk: a Hazai György Emlékkönyvtár létrehozásában segédkezhettünk. E projekt keretében a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogyan jön létre egy specifikus szakkönyvtár – ebben az esetben egy török kulturális és nyelvészeti gyűjtemény. Jelenleg a Műcsarnok könyvtárosaként tevékenykedem. A könyvtár a modern művészeti és művészetelméleti irodalom területét kínálja a kutatóknak és az érdeklődőknek, az archívumban pedig a Műcsarnokban rendezett kiállítások dokumentációját gyűjtjük és kezeljük.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: