pszichológus, a BME Pszichológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, az MTA TTK AKK NKFK tudományos segédmunkatársa. Kutatási területeim a nyelv prozódiai jellemzőinek idegi hátterének, valamint a hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus aspeltusainak vizsgálata. Ezen kívül foglalkozom a végrehajtós funkciós működések egyéni különbségeinek vizsgálatával és ezek esetleges összefüggéseivel hallási események által kiváltott Eltérési Negativitás agyhullámmal.