Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai intézet

Girhiny Kornél rendőr őrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kriminalisztikai intézetének oktatója, több mint 20 éve foglalkozik a bűncselekmények törvényszerűségeivel és devianciáival. Hosszú időn keresztül mint gyakorló rendőr végezte feladatait, csupán később került az oktatásba, ahol az elméleti tételek oktatását szakmai tapasztalatai bevonásával végzi. Oktatott tárgyai a krimináltaktika és kriminálmetodika. Tekintettel arra, hogy az előadó a rendőrség munkáját – köszönhetően szakmai tapasztalatának – több szemszögből ismeri, a rendőrségi nyomozásokat is komplexitásában vizsgálja, oktatja. Fő kutatási területe a helyszíni kihallgatás, ami mellett a nyomozás és kihallgatás témakörét is kutatja. Publikációi a kihallgatás, nyomozás és annak lehetőségei köré csoportosulnak, előadásait is jellemzően ezekben a témakörökben tartja. Több civil, szakmai és egyetemi társaság tagja, tisztviselője.