Az előadó az ELTE BTK Történettudományi Iskola Régészeti Doktori Program hallgatója. Főbb kutatási területe a Kárpát-medence és az eurázsiai sztyeppe kapcsolatrendszere a kora középkorban, különös tekintettel a 6–7. századra.