2010-ben fizikusként végeztem az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karán. Mivel már egyetemi éveim alatt is lehetőségem volt kisebb-nagyobb mértékben bekapcsolódni a Wigner Fizikai Kutatóközpont Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia csoportjában folyó szilárdtestfizikai és spektroszkópiai kísérletekbe, ezért logikusnak tűnt, hogy a doktori munkámhoz kapcsolódó kutatásokat is itt végezzem.
A doktori munkám során elsősorban különböző nanogyémánt szerkezetek előállításával, valamint az ezekben a szerkezetekben kialakított speciális fizikai és optikai tulajdonságokkal rendelkező ponthibák vizsgálatával, illetve a nanogyémánt szerkezetnek a ponthibák optikai tulajdonságaira gyakorolt hatásának tanulmányozásával foglalkoztam.
Jelen kutatásaim elsősorban olyan új, eddig egyáltalán nem, vagy csak kevésbé ismert ponthibák kialakítására és azok optikai tulajdonságainak javítására irányulnak, melyek alkalmazhatóak biológiai és kvantumoptikai rendszerekben.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: