Az előadó a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája szakvezető tanára, mesterpedagógus. Közel 40 éves tanári pályája alatt szinte minden korosztálynak tanított fizikát, természetismeretet, matematikát. A tapasztalata az, hogy a játékos tanulás korosztálytól függetlenül megkönnyíti az ismeretszerzést. A fizikai játékok működtetése, működési elvének megismerése, netán a játék elkészítése a tanulás mellett egyben szórakozás is. Saját játékgyűjteménye kedvenc darabjai kerülnek bemutatásra. Hogy melyik játékra esik a választás, azt a tanítványai (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája), a fizika szakos hallgatói (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Környezetfizikai Tanszék) és unokái (Zóra, Fanni) szavazataira bízza.