Tanulmányaimat Kaposváron (KTF), Szombathelyen (BDTF), Pécsen (JPTE, PTE) és Szegeden (JGYTF, SZTE) végeztem. Tanítóként, orosz-angol-könyvtár szakos tanárként, szakvizsgázott pedagógusként rendelkezem általános pedagógiai és nyelvtanári gyakorlattal. Pályám során tanítottam a közoktatás minden szintjén és a felsőoktatásban is.  A KE Egyetemi Könyvtárában (jogelődje a CSVM TF Könyvtára) 1991-től dolgozom. Korábban feldolgozóként, olvasószolgálati könyvtárosként, 2000-től szaktájékoztató könyvtárosként. Fő területem a humán- és társadalomtudományok, kiemelten a pedagógia. Könyvtári munkám mellett a kezdetektől részt veszek az oktatásban, a Könyvtárhasználati ismeretek, a szellemi munka technikája, ill. a Szakirodalmi forrásismeret tárgyak koordinálásában, a tantárgyi programok, tananyagok kidolgozásában és tanításában – a külföldi hallgatók számára angol nyelven is. Óraadóként több mint 15 évig oktattam a CSVM Tanítóképző Főiskola, majd a jogutód KE Pedagógiai Kar Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszékén az informatikus könyvtár szakos hallgatóknak Angol szaknyelvet, Elektronikus információforrásokat és Információkereső nyelveket.