Ignácz Ferenc fizikus, elsősorban orvosi lézerek (excimer, szén-dioxid, YAG) fejlesztésével, kutatással, oktatással foglalkozik évtizedek óta. Rendszeresentart látványos kísérletes bemutatókat elektromosságtan, optika, hőtan témakörökben sok közép és általános iskolákban elsősorban Délmagyarországon.