Tanulmányait az ELTÉ-n végezte, ahol 1999-ben latin, 2001-ben magyar, 2002-ben ógörög szakos diplomát szerzett. 2007-ben az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot az indo-iráni és görög nyelvészet tárgykörében. 2016-ban habilitált az ELTÉ-n. Jelenleg az ELTE BTK Indológia Tanszékének vezetője, ahol szanszkrit nyelvet, óind nyelvtörténetet és indoeurópai összehasonlító nyelvészetet oktat.