Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat követően a JATE földrajz és orosz

nyelv és irodalom szakán szereztem középiskolai tanári diplomát 1982-ben.

1982-től 1994-ig a KLTE Gyakorló Általános Iskolájának tanára voltam, ahol orosz nyelvből vezető tanári feladatokat is elláttam

A KLTE BTK-n egyéni levelező hallgatóként nappali tagozatos képzésben munkám

mellett elvégeztem a német nyelv és irodalom szakot. 1994-től 2014-ig a Berzsenyi Dániel

Evangélikus Gimnázium (Sopron) tanára voltam. Német nyelvet, német nemzetiségi nyelv és

irodalmat, valamint földrajzot tanítottam német nyelven.

2001-ben végeztem az ELTE nemzetiségi nyelv és irodalom szakán, ahol tantervfejlesztési képesítést is szereztem.

Két évig igazgatóhelyettesi feladatokat is elláttam. A Líceumban a minőségbiztosítási csoport vezetője voltam, valamint a TÁMOP 3.5.4 projekt szakmai vezetőjeként is tevékenykedtem.

Jelenlegi munkahelyemen, a Soproni  Széchenyi István Gimnáziumban 2014 óta dolgozom.

Pályafutásom során számos diákom ért el kimagasló eredményeket az OKTV-n német

nyelvből és német nemzetiségi nyelv és irodalomból.

Iskolámban kapcsolattartó vagyok a Magyarországi Német és Nemzetiségi Német Oktatásért felelős Központi Irodával

Ez alapján koordinálom a diákok és tanárok külföldi ösztöndíj-lehetőségeit és

szervezem a DSD vizsga lebonyolítását is.

Munkám során nagyon fontosnak tartom, hogy a nevelés és oktatás egymással

összhangba kerüljön a tanítási folyamat során. Osztályfőnökként elsődleges

feladatomnak érzem a diákok egymás elfogadása iránti nevelését.

Gyakran szervezek kirándulásokat diákoknak és tanároknak egyaránt, ezek a programok

elengedhetetlenek egy jó közösség kialakítása szempontjából.

Diákjaim nagy százalékban tesznek középfokú, és felsőfokú nyelvvizsgát.