Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ

Jakusné dr. Harnos Éva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központjának adjunktusa. 2005-ben szerzett PhD fokozatot az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában.  A hatékony propaganda nyelvi eszközei című értekezésében önálló propagandaelemzési modellt dolgozott ki. Kutatási területe a politikai diskurzuselemzés és a médiában megjelenő stratégiai kommunikáció. A retorikai témájú Alakzatlexikon egyik társszerzője. Publikációi főként a hírszövegek rejtett tartalmával és a meggyőzés nyelvi eszközeivel foglalkoznak.