A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék habilitált docense vagyok, szakterületem a neolatin irodalom, különösen Petrarca életműve, továbbá a Mátyás-kori humanizmus (Bonfini), valamint a XVI. sz. második felének magyarországi hitvitázó irodalma.