Naárné dr. Tóth Zsuzsanna a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézetének egyetemi docense, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára. Kutató munkáját 2001-ben kezdte el a Közgazdaságtani Intézetben. PhD értekezését 2006-ban védte meg. A Szent István Egyetemen Mikroökonómia, Makroökonómia és Gazdaságtörténet tantárgyakat oktat.