Nagy Gyula mintegy tíz éve tevékenykedik a könyvtár munkatársaként, munkája során főként a digitalizálás területével foglalkozott. A különféle digitális anyagok megőrzésének, feltárásának, illetve minél szélesebb körben való szolgáltatásuk elhivatott szakértője. Ezt a tevékenységet jelenleg az SZTE Klebelsberg Könyvtár általános és tartalomszolgáltatásért felelős igazgatóhelyetteseként látja el. Kutatási témái: személyes információszervezés (PIM), a tudománymetria és a neveléstudomány kapcsolata, a könyvtárak jövője, különféle digitalizálási megoldások.