2005-ben Gazdasági agrármérnöki oklevelet szerzett agrárinformatikai szakirányon. 2004-től a Kaposvári Egyetem – Gazdaságtudományi Kar Számvitel és Statisztika Tanszékén statisztika gyakorlatokat tartott demonstrátorként. 2005-ben nyert felvételt a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola programjára, nappali tagozatra. 2008-ban, tanulmányai befejeztével egyetemi tanársegéd lett, 2012-től egyetemi adjunktusként, majd 2016-tól egyetemi docensként erősíti a kar munkáját és látja el feladatait. Jelenleg a Módszertani Intézet intézetvezetői, a Kari Tudományos Diákköri Tanács titkári feladatait látja el, valamint a PAB IV. Agrártudományok Szakbizottsága alá tartozó Agrárökonómiai Munkabizottságának titkára. Üzleti statisztika és számvitel tantárgyak oktatásával foglalkozik. Diákjait folyamatosan készíti fel a Kari-, Egyetemi-, Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra. Mindezek mellett szakmai vezetői és projektmenedzseri feladatokat lát el számos hazai és nemzetközi projektben.

Kutatási területe:

Területi különbségek vizsgálata, Vadgazdálkodás, Környezeti hatások vizsgálata

Oktatott tárgyak:

Mezőgazdasági statisztika, Üzleti statisztika, Számvitel szervezés és informatika, Energiagazdálkodás és környezeti mutatók módszertana

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: