Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus és vallástudós (ELTE) és Fináli Gábor, a Hunyadi téri Ohel Avraham zsinagóga rabbija, vallástudós a vallásközi párbeszéd kihívásairól beszél, különös tekintettel a zsidó–keresztény viszonyra, valamint a népvándorlás teremtette új helyzetekre Európában. A Vallásközi Párbeszéd Társasága vezetőiként majdnem két évtizede dolgoznak – elméletben és gyakorlatban – a vallások közötti megértésen, újfajta kapcsolatrendszerek kialakításán. Először a beszélgetésvezető változatos kérdéseire válaszolnak, egymásra is felelgetve esetleg, majd megnyílik a tér, hogy bárki hozzászóljon, föltehesse a kérdését.

 

(Nagypál Szabols 1974-ben született, római katolikus teológus, a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) tudományos főmunkatársa, és a Vallásközi Párbeszéd Társaságának (VPT) társelnöke. Magyar Nyelv és Irodalom, Esztétika, valamint Összehasonlító irodalomtudomány szakokon is végezett, jelenleg az ELTE ÁJK egyetemi adjunktusaként a Jog- és Társadalomelméleti Tanszéken tanít. Kutatási területe az ökumenikus teológia és a vallásközi párbeszéd, a közvetítés (mediáció) és a szelíd viszálykezelés, valamint a jogászi hivatások erkölcsi kérdései. Több éven keresztül részt vett a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatói projektjében, melyben magyarországi fegyházakban tanított teológiai tárgyakat.)