Németh T. Enikő az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a pragmatikai orientáció vezetője. 2016-ban habilitált, 2017-ben elnyerte az MTA doktora fokozatot. 2018. július 1-jétől a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője. Elsősorban a pragmatika és a diskurzuselemzés témakörébe tartozó tárgyakat oktat, de nyelvtudomány-történeti és kutatásmódszertani kurzusokat is tart. Több külföldi és hazai tanulmánykötet szerkesztője, ill. társszerkesztője, rendszeresen publikál a vezető nemzetközi pragmatikai folyóiratokban, a Journal of Pragmatics-ben és az Intercultural Pragmatics-ben. Jelenlegi érdeklődési területe az implicit argumentumok vizsgálata, a nyelvtan és a pragmatika interakciójának kutatása és a nyelvhasználat különböző formáinak feltérképezése. Mindezek mellett kisgyerek kora óta nagy tisztelője a navahó indiánoknak.