Novinszki-Groma Katalin az ELTE-BTK, Régészettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, jelenleg az Interreg Iron-Age-Danube program keretében végzett kora vaskori kutatásokban vesz részt. Diplomamunkái és doktori disszertációja a dunántúli Hallstatt-kultúra temetkezéseit és lelőhelyeit vizsgálják. Kora vaskori tájak – Százhalombatta, Süttő – topográfiai kutatásába (terepbejárások, geofizikai kutatások) Czajlik Zoltán tanítványaként hallgató kora óta részt vesz.