2012-ben szerzett biológus diplomát az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. 2012 óta a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola hallgatója. 2015 óta az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet anatómia oktatója. Magyar és német nyelven tart gyakorlatokat, tantermi előadásokat orvostanhallgatóknak, valamint más karok és egyetemek anatómiát tanuló hallgatóinak. Kutatási területe a tapintás perceptuális folyamataiért felelős neurális hálózatok feltérképezése majmokban.