Pásztor Enikő pedagógiatanár, nemzetközi marketing szakközgazdász, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területe az óvodáskori idegennyelv-elsajátítás és a német nemzetiségi óvodaügy története. PhD disszertációjának címe: A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és Sopron környéki óvodákra.
A pedagógusképzésben oktatott tárgyai: Óvodapedagógia, Inkluzív pedagógia, Nevelés- és oktatáselmélet, Játékpedagógia, Reformpedagógia. A Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájának Aranykapu Tagóvodájában az óvodapedagógus hallgatók szakmai gyakorlatát vezeti.
2010-ben alapította Sopronban a Bodza Tanodát, ahol játékos német foglalkozásokat tartanak. Mindennapi munkája során fejlesztette ki azt a módszert, amellyel ma már nem csupán az óvodásokat, hanem a még fiatalabbakat is fogadhatják a tanodában. Népszerű Baba-német foglalkozásain a gyermekek és szüleik együtt vehetnek részt.