Pásztor Gabriella kísérleti részecskefizikus, az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport vezetője. Csoportjával a “Nobel-díjas” Higgs-bozont felfedező CMS kísérletben dolgozik a CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) adatait vizsgálva. Célja a részecskefizika Standard Modellje által nyitva hagyott kérdések, például a sötét anyag rejtélyének megválaszolása. Az LHC rekord energiájú ütközéseiben új exotikus részecskék, jelenségek után kutat.