Péter Balázs az ELTE szociológia alapképzése után az ELTE egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterszakán folytatta tanulmányait, szakmai gyakorlatát az Országos Egészségpénztárban töltötte, majd az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa lett. Munkája során környezet-epidemiológiai kérdésekkel foglalkozik, egészséghatás-becslést végez, többek között vizsgálja a városi környezetben végzett fizikai tevékenység, ezen belül az aktív közlekedés, illetve a sportcélú testmozgás hatásainak és a légszennyezés kockázatainak egészség-egyenlegét.