Petneházi Gábor 1979-ben született Békéscsabán. A szegedi bölcsészkaron történelem-latin-ógörög szakokon szerzett MA diplomát és 2013-ban ugyanitt védte meg PhD értekezését neolatin irodalom tárgykörben. Kutatási területe a 16. századi eszmetörténet és humanista történetírás. Önálló projektje mellett (História, politika és mentalitás Magyarországon a 16. században. Forgách Ferenc és a Commentarii, NKFIH PD 125180), a K 119237 számú kutatói kezdeményezésű témapályázat részmunkaidős munkatársa, valamint az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport tagja.