Prazsák István MSc egyetemi tanársegéd az SZTE ÁOK Orvosi Biológia Intézetben.

1981-ben született Szegeden, Paloznakon nőtt fel, majd a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett. 1999-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-környezettan szakára, 2005-ben szerezte meg diplomáját. Utána sikeres felvételt nyert a Természettudományi Kar Biológus Doktori iskolájába. PhD munkáját a Genetika és Molekuláris Biológia Tanszéken végezte. 2008-tól 2010-ig a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban tanított biológiát. 2010-től tagja az Orvosi Biológia Intézetnek. Vírus transzkriptomikai kutatások mellett a német hallgatókkal való kapcsolattartás a feladata.