Rendészettudományi Kar Büntetésvégrehajtási Tanszék

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár az iskolapadból került a „börtönbe”. Szakmai pályafutását nevelőként kezdte a Budapesti Fegyház és Börtönben, majd egy év múlva a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán kutatóként folytatta szakmai pályafutását. Elsősorban nevelési programok kidolgozása, bevezetése, valamint a meglévő programok támogató ellenőrzése tartozott a tevékenységi körébe. A Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetését 1999-ben vette át, amit azóta is folyamatosan ellát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttét követően 2012-2015 között,- majd az idei évtől újra a Rendészettudományi Kar dékánja. Nemzetközi tevékenysége során eddig 42 ország 50 államának 190 börtönben tett szakmai látogatást; de tartott már előadást az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában és Kínában is. Rendszeresen tanít Észtországban és Máltán. Kutatási területe: „A fiatalkorú bűnelkövetők személyiségformálásának lehetősége zártintézeti viszonyok között”, valamint „A nemzetközi büntetés-végrehajtási eljárások összehasonlító elemzése”.