Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlói Gimnáziumában érettségiztem 1976-ban. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szereztem diplomát 1982-ben, majd 1986-ban szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgáztam. Ezt követően 5 éven keresztül a Heidelbergi Egyetem Női Klinikáján dolgoztam ösztöndíjasként ahol a nőgyógyászati endokrinológia és a szervezeten kívüli megtermékenyítés területén végeztem kutató- és klinikai munkámat. Hazatérésem után, 1992-ben az Egyetem I. Számú Női Klinikáján létrehoztam az Asszisztált Reprodukciós Osztályt, melynek munkáját azóta is vezetem. Fő tevékenységünk a meddőség kivizsgálása és kezelése illetve e szakterületnek a kutatása és egyetemi oktatása.