Rácz László Dezső ügyvivő szakértő kutatási tématerülete a környezetrendszer tanulmányozása, melynek során az expozíciók vagy hatótényezők: fizikai, kémiai és biológiai jellegűek; a hatáselemzési modellek – biológiai rendszerek: elsősorban intraorganikus és organikus szerveződési szintűek. A környezetterhelések vizsgálataiban az elektromágneses sugárzások, a halogénezett szénhidrogének, herbicidek, gyógyszerek és gyógyszermaradványok, valamint élelmiszeradalékok, stb.; továbbá biológiai terhelésként eltérő és azonos biológiai anyagmintázatok kommunikációs tulajdonságait tanulmányozzuk nyílt dinamikus rendszer-kapcsolatokban. A biológiai indikációs és monitoring-rendszereket homeosztatikus viselkedésekben, folyamatokban követjük. Így a tanulási mechanizmusokban a neurotranszmisszió monoamin mediátorainak környezeti hatásokra indukálható változásait a pszicho-neuro-endokrino-immun folyamatokkal követjük. Biológiai rendszervizsgálatainkat kiterjesztettük minőségrendszerek tanulmányozására, melyeket vizsgálati, tanulási és tanítási körülmény tekintetében is karakterizálunk. Kutatási témáink a Környezettudományi, a Biológiai, valamint az Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola kereteiben kerülnek meghirdetésre. A kutató műhely pályázati aktivitása (EFOP, TÁMOP, KEOP, ETT, OTKA, OMFB, COST, stb.) teljesítményében meghatározó.