Szöveg- és kézirat-transzmisszióval foglalkozom, ami azt jelenti, hogy középkori írott forrásokban—többek között térképeken—kutatom, hogy különböző “tudáselemek” és információk milyen utakon mozogtak a középkori írásbeliségben, országokon, nyelveken és műfajokon át. Nemcsak maga a tartalom és a nyelvezet foglalkoztat, hanem az ilyen folyamatokban résztvevő “társadalmi cselekvők” is: azaz kik és hogyan továbbítottak és alakítottak, majd hallgattak el vagy őriztek meg egyes szövegeket, és ez mit árul el róluk. Az álomkutatásom enciklopédiák, egyetemi tananyagok és térképek összefüggéseinek longitudinális szöveg- és könyvtörténeti elemzése a Kelet-Európáról alkotott tudás(ok) alakulásáról, és azokról a folyamatokról és gyakorlatokról amik a középkortól napjainkig befolyásolhatják ezt a képet.

A CEU-n tanítani és kutatni egyszerre kihívás és privilégium: a legfontosabb számomra a tanulók elképesztő sokszínűsége ami által olyan szövegekre és módszertanokra látok rá, amikhez egyetlen szakterületbe szorulva nem volna nyelvi vagy tudásbeli hozzáférésem.