A Wigner FK egyik elődintézményében, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében diplomamunkásként kezdtem el foglalkozni komplex folyadékokkal, pontosabban azok egy jellemző anyagcsoportjával, a folyadékkristályokkal. 2008-ban végeztem mérnök-fizikusként a BME-n, majd doktori munkámat a Wigner FK-ban folytattam, ahol arra kerestem a választ, hogy újfajta molekuláris struktúrájú folyadékkristályok milyen különleges tulajdonságokat mutatnak, illetve hogyan lehetne ezeket használni. Különböző, elektromos tér hatására fellépő mintázatképződési jelenségeket vizsgáltam melyek optikai alkalmazásai, pl. lézersugarak szabályozott eltérítése, lehetségesek. Posztdoktorként anyagok folyási tulajdonságainak (reológiájának) külső terekkel (elektromos, mágneses, fény) való befolyásolását is kutattam.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: