Schubert Félix az SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék egyetemi adjunktusa.