Simonovits Bori, PhD a TÁRKI vezető kutatója, és az ELTE PPK oktatója. Főbb kutatási területei: diszkrimináció, előítéletek, migráció és munkaerőpiac. Az ELTE TÁTK Szociológia doktori iskolájában szerzett doktori fokozatot (2012), illetve a nemzetközi IMPALLA program (International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes) keretében MA diplomát szociálpolitikából (2003). Disszertációjában a diszkrimináció mérésével foglalkozott, ezen belül kiemelten a kontrollált kísérlet módszerével. Jelenleg az NKFI által nyújtott posztdoktori ösztöndíj keretében a “A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra” c. kutatási projektet vezeti (2016-2019). Kutatási tevékenységén kívül oktatói és tréneri tapasztalata van.