Az SZTE Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetének adjunktusa. A kémia tudományok doktora, kémia-környezettan tanár, környezetgazdálkodási mérnök.

Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen és a Szent István Egyetemen végezte.

Oktatott tárgyai: kémia, biokémia, környezeti kémia, környezetgazdálkodás, élelmiszerbiztonság.

Fő kutatási területei: kémiai reakciók tanulmányozása katalizátorfelületeken, légszennyező gázok megkötésének alternatív lehetőségei.