Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Környezettudományi Intézet

Limnológia Intézeti Tanszék

tudományos segédmunkatárs

szabobea@almos.uni-pannon.hu