Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Kémia Intézet

Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék

egyetemi docens

bardose@almos.uni-pannon.hu