Jézus emberi vonásai az antropológia tükrében és istenségének vonásai emberi alkotásokban

 

Jézusról, a keresztény hit szerinti Isten egyszülött Fiáról nem csak hittudósok értekeznek kétezer éve, hanem a katakombák falain megjelenő első freskók ábrázolásai óta, számtalan képzőművészeti alkotás, irodalmi- és zenemű, s újabban filmek, színpadi produkciók kutatják Isten arcának emberi vonásait.

Ahhoz, hogy őt mind jobban megismerjük, tisztáznunk kell mindenek előtt embervoltunk szellemi struktúráját, vagyis azokat a vonásokat, amelyek arra az emberi természetre jellemzőek, amelyben mi is élünk, s amelyben az Isten Fia is megtestesült. A rövid teológiai-antropológiai bevezető után rámutatunk arra, hogy Jézus éppen azt az emberi vágyat, emberi törekvést teljesítette be, amelyet mindannyian megélünk, amely mindannyiunkban benne van. Ezek után rápillantunk néhány olyan alkotásra, amelyek többé-kevésbé Biblia-hűen igyekszik visszatükrözni Jézus emberi Isten-arcát.

(Szarvasné Vancsura Margit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Doktori Iskolájában szerzett teológiai licenciátusi fokozatot. Kutatási témája krisztológia, vagyis a Krisztus személyét érintő kérdések. Licenciadolgozatának témája Wolfhart Pannenberg krisztológiája, azon belül a kenózis-értelmezése volt.)