Szécsényi Tibor PhD fokozatát 2009-ben szerezte. Jelenleg az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. A nyelvtudomány matematikai alapjai, Szintaxis és Számítógépes nyelvészet kurzusokkal vesz részt az egyetem számos nyelvészeti programjában. Kutatási területe a mondattan, ezen belül a magyar főnévi igeneves szerkezetek szintaxisa, valamint a szintaktikai és szemantikai modellek számítógépes implementálhatóságának a témakörét fedi le. A kutatási feladatokra rejtvényfejtésként, nyomozásként tekint.