Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ

Szekrényesné dr. Rádi Éva (Ph.D) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ oktatója, adjunktus. Kutatási területe a magyar gazdasági szaknyelv, doktori disszertációját is ebben a témakörben írta A magyar gazdasági szaksajtó (2010-2013) kognitív nyelvészeti elemzése címmel. Fő oktatási területe a német pénzügyi és számviteli szaknyelv.

Néhány a témához ajánlott publikációja:

  • Gazdasági szaknyelvi metaforák és metonímiák szóasszociációs vizsgálata kognitív nyelvészeti megközelítésben In: Bocz Zsuzsanna – Besznyák Rita (szerk.) Porta Lingua- 2016. A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban: cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és –kutatásról. Budapest: SZOKOE. (2016)
  • A mentális terek a jelentésalkotásban: Gazdasági szaknyelvi szövegek mentális tereinek vizsgálata In: Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.) Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (2012)
  • A metafora alkalmazott nyelvészeti aspektusai.ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY XI. évfolyam. (2011)
  • A gazdasági sajtó metaforái In: Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.) Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben: Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (2011)