Sokak előtt ismert a Magyarországon 1945-től napvilágot látó, híres vicclap, a Ludas Matyi. Kevesen gondolnának viszont arra, hogy mára ez az újság a diktatúrák időszakára vonatkozóan számunkra mi minden mondandóval bír, pontosabban milyen jelentős forrásértékkel rendelkeznek az abban közreadott karikatúrák. Az egyes időszakokban több mint fél millió fölé kúszó példányszámot elérő lap alapvetően a városi élethez kapcsolódó tematikát vitte terítékre, ám meghatározó azoknak a száma, amelyek a falusi életet, a mezőgazdasághoz kötődő folyamatokat állítják középpontba. Előadásomban ez utóbbiakat kívánom vizsgálni, bemutatva, hogy a vonatkozó karikatúráknak milyen állandó szereplői vannak, azok milyen helyzetekben, cselekedetek közepette bukkannak fel. Érdekes megvizsgálni, hogy az egyes szereplők szájába milyen mondatok kerülnek, és hogy ezáltal kik, mennyire válnak a politikai hatalom kiszolgálóivá. Összegezve pedig, az előadás azt igyekszik felvillantani, hogy a karikatúrának mint forrásnak az értelmezése szinte játszva segít hozzá a diktatúrák időszakának alaposabb megismeréséhez, miközben maga az elemzés folyamata is sokszor egyfajta játékosságot követel meg.