Végvári Zsófia 1974-ben született Miskolcon festőművész és művészettörténész szülők gyermekeként. 1993-ban felvételt nyert a Képzőművészeti Egyetem Látványtervező művész szakára, ahol 1998-ban szerzett diplomát. 1995-től kezdve színházakban és filmekben látványtervezőként, majd 2000-től több televíziós csatorna arculatának meghatározó díszlettervezőjeként dolgozott. Művészettörténettel már az egyetem alatt foglalkozott; édesapja, Prof. Dr. Végvári Lajos halála után pedig Munkácsy Mihály művészetét kezdte behatóan kutatni többek között röntgenvizsgálatokkal, mely által lehetővé vált a festő úgynevezett „másodlagos” életművének feltérképezése. A természettudományos festményvizsgálat gondolata 2006-ban fogalmazódott meg benne annak igényével, hogy a műveket művészettörténeti szempontok mellett kémiai és fizikai tulajdonságaik alapján is felmérjék. A Festményvizsgálati Labort 2008 tavaszán indította el; teljes műszeres felszereltséggel 2009 tavasza óta működik a kutatóhely. 2009 tavaszán nyert felvételt az ELTE-BTK Művészettörténeti Doktori Iskolájába, ahol 2012-ben szerzett abszolutóriumot. Jelenleg az ELTE-TTK Kémiai Tanszékével együttműködve a festészeti alapanyagok spektrális megjelenését kutatja.
Célja olyan új multidiszciplináris kommunikáció kialakítása reál és humán tudományok között, mely elősegíti a műtárgyak autenticitásának ellenőrzését. Kidolgozott módszere nemzetközileg elismert sztenderdeken alapszik, összehasonlítható és mérhető eredmények adatbázisba rendezésére épül.
A festmények anyagvizsgálatán túl Csontváry festészetének művészettörténeti és anyaghasználati háttere az egyik fő kutatási területe (www.csontvary.com), valamint az eredeti-hamis dilemma minél tágabb feldolgozása (www.festmenyvizsgalat.hu) . Munkássága során kísérlettel bizonyította Munkácsy Mihály bitümös anyaghasználatát is, mely a festmények sötétedését okozza.
Állandó előadója a CCA Kortárs Műgyűjtő Akadémiának, A BÁV és a V-Pearl festménybecsüs képzésének, valamint a Nemzetközi Bankárképző Központ kurzusainak. Rendszeresen tart előadásokat Csontváry Kosztka Tivadar és Munkácsy Mihály festészetéről, melyekben művészettörténeti tudását ötvözi az anyagvizsgálat eredményeivel. Anyagvizsgálattal foglalkozó előadásai keretében részletesen mutatja be a műtárgypiac kérdéseit és az eredeti-hamis polémia lehetséges megoldásait. A Festményvizsgálati Labor nemcsak magyar, hanem külföldi szerzők munkásságát is kutatja; nemzetközi kapcsolatok révén átfogó kutatásokat végez festményeken, illetve festett műtárgyakon is.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: