Felsőfokú tanulmányait az ELTE-n végezte történelem alapszakon (levéltár specializációval), majd levéltár mesterszakon. 2015-ben első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia humántudományi tagozatának korai magyar történeti szekciójában. MA-diplomáját 2016-ban vette kézhez, jelenleg az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas hallgatója a Történelem Segédtudományai Programon, témavezetője Körmendi Tamás. Az EC Történész műhelyének senior tagja, kutatási területe az Árpád-kori magyar történelem és kormányzattörténet, a hivatali írásbeliség története, az oklevéltan és a pecséttan.