Amikor 46 évvel ezelőtt hipnóziskutatással kezdtem foglalkozni, hazánkban és a világ számos országában a hipnózis még okkult jelenségnek számított. Itthon olyan gyanakvással tekintettek a hipnózis „misztikus” jelenségeire, hogy hipnoterápiát szinte alig lehetett alkalmazni a testi és lelki betegségek gyógyításában. Az 1970 óta eltelt közel fél évszázad gyökeresen megváltoztatta ezt a helyzetet. A hipnózis ma már…

Bővebben

tanársegéd

Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte diplomáját politológiából, majd az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskolában folytatta tanulmányait, jelenleg doktorjelölt. Több tudományos társaság aktív tagja, tisztségviselője. Főbb kutatási területei a közösségi média, információs műveletek, nyílt forrású információgyűjtés, illetve a terrorizmus és szervezett bűnözés. 2014- ben elnyerte a Magyar…

Bővebben

Jelenlegi beosztásom muzeológus, archaeozoológus, 2012-től a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárában az Archaeozoológiai Gyűjtemény kurátora. Egyetemi tanulmányaimat a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának Alkalmazott Zoológus szakán végeztem, ahol MSc tudományos fokozatot szereztem 2006-ban. Főbb kutatási területem, témám a magyarországi holocén emlősfauna archaeozoológiai vizsgálata, különös tekintettel a kutyákra és a vad ragadozókra. Emellett időként részt veszek…

Bővebben

Baranyi Anita tanszéki mérnök, okleveles növényorvos.

Bővebben

Rendészettudományi Doktori Iskola Baráth Noémi Emőke a Doktoranduszok Országos Szövetség Rendészettudományi osztály alapító elnöke. Jelenleg harmadéves, ösztöndíjas phd-hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájában. Alapvégzettségét tekintve okleveles szociológus és kriminológus. Több éve a Károli Gáspár Református Egyetemen oktat, valamint az Annomentál Felnőttképző cégnél. A kutatási területe a rendészettudomány, szociológia, kriminológia, szociálpszichológia és kriminálpszichológia.  Doktori…

Bővebben

állatkert vezető

Bővebben

Barkóczi Csaba preparátor, környezetkutató-geográfus, a Magyar Madártani Egyesület tagja.

Bővebben