Dr. Szekeres Mária kutatóorvos, egyetemi oktató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát, majd az Élettani Intézetben folytatta munkáját és szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a Semmelweis Egyetem ETK oktatója. Kutatómunkája során vizsgálja a szervezetben keletkező kannabinoidok hatásait a keringési rendszer működésére és a sejtek jelátviteli folyamataira egészséges és kóros (pl. magas vérnyomás, szívelégtelenség,…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán dolgozom egyetemi docensként. Az ELTE IK-n szereztem diplomát, majd az Óbudai Egyetemen doktori fokozatot. Disszertációm témája grafikus kártyákkal segített orvosi képfeldolgozás volt. Kutatási területem a párhuzamos programozás, azon belül is az adatpárhuzamos algoritmusok implementációja grafikus gyorsítók segítségével.

Bővebben

Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék Hosszú évtizedek óta a Vám- és Pénzügyőrség (ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hivatásos állományú tagja, jelenlegi rendfokozata ezredes. Végzettségét tekintve vámigazgatási tiszt, jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanára. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában szerzett abszolutóriumot. Harminchárom éve dolgozik a…

Bővebben

Régész, történész, 2006 óta a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának munkatársa. Fő kutatási területe az avar kor, a Kr.u. 6. és 9. század közötti időszak, amelynek régészetéről több tanulmányt közölt.

Bővebben

Kislányként nagyszüleim kertjében figyeltem meg az élővilág sokszínűségét. A biológia szeretete vezetett a Szegedi Tudományegyetemre, ahol nagyszerű tanáraim segítségével elmélyíthettem tudásomat a növénybiológia terén. Napjainkban a paradicsom stressztűrésének kutatásával foglalkozom. A hobbim az utazás és a botanikus kertek látogatása, emellett szívesen fedezem fel a helyi piacokat is, tágítva tudásomat a rendkívül érdekes paradicsomfajták terén.

Bővebben

  Dr. Sziebig Orsolya Johanna a Tanszék tanársegédje. ENSZ modellezésen vett részt Skóciában és Magyarországon, delegáltként és bizottsági elnökként is. Kutatási területe a nemzetközi környezetjog, amelyben természettudományos érdeklődését igyekszik ötvözni a jog iránti elhivatottsággal

Bővebben

a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi docense. Kutatócsoportjának érdeklődési területe a nanotechnológia, anyagtudomány, analitikai kémia, termikus analízis. Tudományos munkásságért számos elismerést és díjat kapott. A Journal of Thermal Analysis and Calorimetry tudományos folyóirat főszerkesztője.

Bővebben

2009-ben diplomázott az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében, majd ugyanitt 2016-ban megszerezte doktori fokozatát is. 2016-tól a Hamburgi Egyetem Ős- és Koratörténeti Régészeti Intézetének tudományos munkatársa, emellett az ELTE BTK Régészeti Intézetében önkéntes kutatóként is tevékenykedik. Kutatási területe a közép-európai neolitikum és rézkor, valamint a társadalomrégészet különböző irányai.

Bővebben

Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, SZIE GTK tudományos dékánhelyettes, kutatásvezető

Bővebben

Szilágyi Zsolt, a Rean Hungary Kft., gazdasági tanácsadással, pályázatírással foglalkozó cég munkatársa

Bővebben