Szereplő neve:  

SZIE AGK főiskolai tanár, közel két évtizede foglalkozik vízminőségi kérdésekkel, hazai vízadottságokkal, minőségjavítási kérdésekkel.

Bővebben

Rácz Zsófia a népvándorlás kori régészet – a hun, germán és avar korszakok – kutatója. Elsősorban temetkezésekkel, ötvösséggel és társadalomrégészettel foglalkozik.

Bővebben

A SZIE Gyógy- és Aromanövények Tanszék adjunktusaként az alap és mesterképzéses hallgatók részére tart előadásokat, gyógynövénytermesztésből és gyógynövényismeretből. Fő kutatási területe a perilla fajok szelekciós nemesítése, valamint azok hazai termesztés technológiájának fejlesztése.

Bővebben

PhD adjunktus PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

Bővebben

Dr. Rákóczi Attila PhD a SZIE-AGK egyetemi adjunktusa aki főállásában a Békés Megyei Kormányhivatal Főigazgatója. Mindennapi munkája során a terülewti államigazgatás feladatait látja el békés megyében, oktatóként, kutatóként nagy hangsúlyt fektet a fiatalok tanítására, az utánpótlás nevelésre.

Bővebben

Raucsik Béla 2012 óta dolgozik a SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén. Főleg üledékes és metaüledékes kőzetek ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálatával foglalkozik. Szabadidejében sportol és kirándul, kedveli a vadvirágokat. Nős, két gyermek édesapja.

Bővebben

Egyetemi adjunktusként 2012 óta vagyok a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének munkatársa. Kémia-földrajz-geológia specializáció szakos középiskolai tanár (JATE), illetve okleveles geológus (ELTE) végzettségű oktatóként a kémiával és az üledékes kőzettannal kapcsolatos kurzusok (pl. Földtudományok kémiai alapjai; Geokémia; Diagenezistörténet) tárgyfelelőse vagyok. Doktori (PhD) minősítésemet földtudományokban (kőzettan-geokémia szakterületen, ELTE) értem el. Kutatóként elsősorban üledékes és…

Bővebben