Szereplő neve:  

Dr. Rákóczi Attila PhD a SZIE-AGK egyetemi adjunktusa aki főállásában a Békés Megyei Kormányhivatal Főigazgatója. Mindennapi munkája során a terülewti államigazgatás feladatait látja el békés megyében, oktatóként, kutatóként nagy hangsúlyt fektet a fiatalok tanítására, az utánpótlás nevelésre.

Bővebben

Raucsik Béla 2012 óta dolgozik a SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén. Főleg üledékes és metaüledékes kőzetek ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálatával foglalkozik. Szabadidejében sportol és kirándul, kedveli a vadvirágokat. Nős, két gyermek édesapja.

Bővebben

Egyetemi adjunktusként 2012 óta vagyok a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének munkatársa. Kémia-földrajz-geológia specializáció szakos középiskolai tanár (JATE), illetve okleveles geológus (ELTE) végzettségű oktatóként a kémiával és az üledékes kőzettannal kapcsolatos kurzusok (pl. Földtudományok kémiai alapjai; Geokémia; Diagenezistörténet) tárgyfelelőse vagyok. Doktori (PhD) minősítésemet földtudományokban (kőzettan-geokémia szakterületen, ELTE) értem el. Kutatóként elsősorban üledékes és…

Bővebben

Réthelyi Orsolya (habilitált egyetemei docens, az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője) – Néderlandista, irodalomtörténész, kultúrtörténész

Bővebben

Végzettségem szerint kémia-fizika szakos középiskolai tanár vagyok. 35 éve dolgozom a felsőoktatásban, 15 éve főiskolai docens beosztásban. Kutatási területem a tanult tárgyaimra épül (reakciókinetika, elektrokémia), de érdeklődési köröm és vágyam a fizika és a kémia alkalmazása az élettani folyamatok terén. Ennyi év után talán kimondható, hogy számomra a kutatás és az oktatás elválaszthatatlan. Mikor melyik…

Bővebben

Dr. Rónay Zoltán Jogász, egyetemi docens (Ph.D.), az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Felsőoktatás-és Innovációkutató Csoport munkatársa. Korábban, közel kilenc évig volt az ELTE főtitkára. A Karon alap, mester- és doktori képzésben egyaránt az oktatás és a kutatás jogi összefüggéseit, annak jogtudományi megalapozását oktatja. Fő kutatási területe a felsőoktatási intézmények működésének, az abban résztvevő oktatók, kutatók,…

Bővebben