Dr. Váczi Márk

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet Sportágak Elmélete és Gyakorlata Tanszék.

főiskolai docens

Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet Okleveles biológus, ökológus.  Kutatási tevékenysége hidrobiológia, ökológia.

Bővebben

Dr. Valánszki István a SZIE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék adjunktusa, kutatási területei: ökoszisztéma szolgáltatások, közösségi részvételi módszerek, tájértékelés és tájindikátorok, tájgazdálkodás, vidékfejlesztési, turizmus.

Bővebben

Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi adjunktusa. Tanulmányai: Utrecht-i Egyetem, Utrecht, Hollandia Társadalomföldrajzi képzés GIS és térképészet specializációval, ITC, Enschede, Hollandia Digitális képfeldolgozás (DIP.5) posztgraduális képzés. Kutatási területei: geoinformatika, modellezés, kvantitatív távérzékelés, mesterséges neurális hálózatok.

Bővebben

tudományos főmunkatárs MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Weboldalai: https://wigner.mta.hu/infopages/van.peter http://www.energia.bme.hu/munkatarsak-menu

Bővebben

Vannay Ádám az orvosi egyetem elvégzését követően a vesét érintő betegségek molekuláris mechanizmusának feltárása felé fordult. 2005-ben szerezte meg Ph.D fokozatát és 2007 óta a Klinika kutatólaboratóriumának vezetője, több biotechnológiával foglalkozó start up cég alapítója. Fő érdeklődési területe a krónikus veseelégtelenség mechanizmusának feltárása.

Bővebben

Váradi Kata fő kutatási területe a piaci likviditás és a tőzsdei elszámolóházak kockázatkezelése. A Pénzügy és Számvitel alapszakon Vállalati pénzügyeket, a Speciális Pénzügyi Matematika Programban Ismerkedés az árfolyamokkal, a Pénzügy mesterszakon Alkalmazott vállalatértékelés tárgyakat oktat. A European Conference on Modeling and Simulation nemzetközi konferencia szervezője. A BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszékének docense.

Bővebben

Váradi Viola 2013-ban védte meg bölcsészetdoktori értekezését a nyelvtudományok területén, kutatásának témája a spontán beszéd tagolása volt produkciós és percepciós szempontból. Foglalkozott emellett a magyar beszéd temporális és prozódiai szerkezetének jellemzőivel, valamint a felolvasás és a spontán beszéd jellemzőivel. 2016 óta fő kutatási területe a gyermeki beszéd fonetikai sajátosságainak, azon belül a temporális szerkezet jellemzőinek…

Bővebben