Szereplő neve:  

Egyetemi tanulmányait 2002-ben végezte a József Attila Tudományegyetem geográfus szakán, 2006-ban védte meg doktori disszertációját, mely a Maros folyó mederdinamikai vizsgálatait tartalmazta. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének tudományos munkatársa. Kutatási területei a lumineszcens kormeghatározás és a fluviális geomorfológia. A kutatási témájával kapcsolatos eredményeit számos rangos hazai és nemzetközi szaklapban publikálta. Az…

Bővebben

A SZIE Élelmiszertudományi Kar egyetemi docense. Kutatási területe az érzékszervi vizsgálatok és a szenzometria, amely az érzékszervi vizsgálatokról és más mérésekből származó adtok statisztikai elemzésére fókuszál.

Bővebben

Sisák István PhD, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa.

Bővebben

Dr. Smausz Kolumbán Tomi lézerfizikus kutató és oktató, főleg lézerek anyagmegmunkálási és orvosi alkalmazásaival kapcsolatos témákon dolgozik. Kollégáival a korábbi években már számos ismeretterjesztő célú, látványos kísérleti bemutatót tartottak.

Bővebben

2001-ben szerzett biológusi diplomát, majd 2005-ben Ph.D. fokozatot az ELTE-n. 2001 óta vesz részt a tanszéken a növényszervezettani, majd 2005-től a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatóinak gyógyszerészi növénytan gyakorlatok oktatásában (magyar és angol nyelven). 2006-tól 2010-ig tanévente 1 hónapot töltött meghívott oktató-kutatóként a Burgundiai Egyetemen (Dijon), ahol mesterképzésben francia nyelven oktatott. Kutatási területe: a fotoszintetikus pigmentek…

Bővebben

Dr. Somogyi Csilla a középiskolai évek után tanulmányait a JATE biológia-kémia tanári szakán folytatta. Az egyetemi képzés végén TDK megyei első, ill. OTDK első helyezett lett. Ezután növénygenetikai és biotechnológiai mérnöki diplomát szerzett a gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Ezen képzettség megszerzéséhez diplomadolgozatát doktori disszertációvá fejlesztette, s még abban az évben (1993) egyetemi doktori fokozatot kapott. Eleinte…

Bővebben

A Szent István Egyetem egyetemi docense, az Édes -és zsiradékipari technológiák tárgyfelelőse, a Csokoládé-kávé-tea szakirányú továbbképzés vezetője

Bővebben

Orvos, pszichiáter szakorvosjelölt, habilitációs kutyakiképző. PhD hallgató a Pszichiátriia és Pszichoterápiás Klinikán, kutatási témája a pszichiátriai betegségek genetikai háttere. Két éve tart állatasszisztált-foglalkozásokat a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kliniika Nappali Kórházában.

Bővebben

Az előadó, Dr. Sós Katalin főiskolai docens oktatói és tudománynépszerűsítő munkájában egyaránt fontosnak tartja, hogy bemutassa a fizika kapcsolatát a többi természettudománnyal, rávilágítson egy-egy fizikai jelenség természeti megnyilvánulására. A hideggel foglalkozó előadásában az érdekes kísérletek bemutatásán túl kitér azok természeti jelentőségére is, illetve felhasználja azokat természeti jelenségek modellezésére.

Bővebben